VOORWAARDEN TERUGBETALINGSPROMOTIE
Van 25 mei 2019 t.e.m. 31 juli 2019

- De terugbetalingspromotie wordt georganiseerd en gerealiseerd door NIKON BeLux, Branch Office of NIKON France, met een kapitaal van 3 820 000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Noordkustlaan 16A te 1702 Groot-Bijgaarden, ingeschreven bij het RPR van Brussel onder het nummer BE 0872617146.
Voor elke aankoop van een product dat deelneemt aan de promotie, binnen de periode van 25 mei 2019 tot en met 31 juli 2019, betaalt NIKON BeLux u, op uitgestelde wijze en binnen de beperking van beschikbare voorraad in de winkels onderstaande bedragen:

- Producten die deel uitmaken van de promotie en het bedrag van terugbetaling:- De terugbetalingspromotie is enkel van toepassing op producten met een Europees garantiebewijs en enkel op producten die werden gedistribueerd door NIKON BeLux.
-  De terugbetalingspromotie is enkel van toepassing voor aankopen gebeurd bij handelaars gevestigd in België of Groothertogdom Luxemburg.
-  De promotie is enkel geldig binnen de beperking van beschikbare voorraad van bovenstaande referenties.
- De terugbetalingspromotie geldt uitsluitend voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar.
- Nikon-agenten en –verkopers van fototoestellen kunnen als professionelen niet deelnemen aan deze aanbieding. Bedrijven en organisaties kunnen geen aanspraak maken op deze promotie. NIKON BeLux kan alle nodige rechtstreekse of onrechtstreekse controles uitvoeren om de hoedanigheid van de deelnemers te controleren.
- Er is slechts 1 terugbetaling toegestaan per referentie. In geval van meerdere aankopen van deelnemende producten met dezelfde referentie, zal NIKON BeLux slechts 1 product terugbetalen. Meerdere producten die onder de cashback vallen met verschillende referenties zijn wel toegestaan bv. Een D3500 + extra lens 18-300mm VR.
- De terugbetaling geldt enkel voor nieuwe en authentieke NIKON-producten. De terugbetaling wordt niet toegepast op tweedehandse producten, of producten die hersteld, gereviseerd of nagemaakt werden en die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van NIKON.
De terugbetaling gebeurt uitsluitend via overschrijving op de bankrekening.
- Om te kunnen genieten van de promotie, moeten de producten aangekocht worden tussen 25 mei 2019 en 31 juli 2019 inbegrepen, enkel de factuurdatum geldt als bewijs.
-  De klanten moeten hun terugbetalingsaanvraag voor 16 augustus 2019 (poststempel geldt als bewijs) versturen. Na deze datum zal geen gevolg meer gegeven worden aan terugbetalingsaanvragen.
-  De portkosten van deelname worden niet terugbetaald.

De terugbetalingsaanvraag moet noodzakelijkerwijs elk van onderstaande items bevatten :
- wordt niet aanvaard.
- Een fotokopie of scan van de volledige aankoopfactuur, waarbij de omschrijving en de aankoopdatum van het product omcirkeld zijn. Voor controle op gevallen van fraude kan Nikon overgaan tot het opvragen van de originele facturen.
- Een fotokopie of scan van het serienummer van het product dat recht geeft op de promotie, die verplicht het serienummer van het toestel of de lens aangeeft. Indien het serienummer niet op de garantiebon staat, moet deze ingevuld worden met het serienummer dat op het toestel of de lens gegraveerd staat. Bij sommige producten staat de garantiekaart op de achterzijde van de handleiding.
- Een foto met het bewijs van registratie van uw product op de Nikon support site via https://www.nikonimgsupport.com/eu/
- IBAN en BIC van bankrekening waarop overgeschreven dient te worden
en moet vóór 16 augustus 2019 verstuurd worden via het online deelnameformulier of in een voldoende gefrankeerde omslag (poststempel geldt als bewijs van de datum) naar het volgende adres:Buspro
Nikon promoties
Postbus 300
3454 ZN De Meern
Nederland
nikon@buspro.nl

- Alle aanvragen die onvolledig, bedrieglijk, buiten de termijn opgestuurd of onleesbaar zijn, zullen verworpen worden zonder dat er documenten teruggestuurd zullen worden naar de klanten. NIKON BeLux wijst elke verantwoordelijkheid af bij een onduidelijk ingevuld adres, bij vertraging of verlies van de zending. Aanvragen per telefoon, fax of mail worden niet aanvaard.
- NIKON BeLux aanvaardt enkel aanvraagformulieren voor de deelnemende producten die hierboven vermeld werden.
- U ontvangt uw terugbetaling binnen ongeveer 6 à 8 weken vanaf het ogenblik van ontvangst van uw volledig ingevulde en conforme aanvraag. Na 16 augustus 2019 zal er dan ook geen gevolg meer gegeven worden aan vorderingen.
- De terugbetaling zal enkel uitgevoerd worden door NIKON en in geen geval door de handelaar die het recht op dit aanbod aanbiedt. Consumenten met vragen over de terugbetaling van deze aanbieding kunnen terecht bij Buspro per email naar nikon@buspro.nl
- De informatie opgetekend in het registratieformulier mag enkel gebruikt worden door NIKON BeLux en door Buspro, die instaat voor het beheer van de promotie voor rekening van NIKON BeLux. De opgetekende informatie mag niet gecommuniceerd of overgedragen worden aan derden.
Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992, heeft u het recht om uw gegevens te consulteren, aan te passen, te verbeteren of te verwijderen. Hiertoe richt u een schrijven aan : NIKON BeLux / Operatie “Cashback 2019” – Noordkustlaan 16A, 1702 Groot-Bijgaarden.
- Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Nikon en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden. Binnen de registratieprocedure hebt u de mogelijkheid aan te geven of u mededelingen en service-informatie van Nikon wilt ontvangen. De actieregistratie, die voor deelname aan de actie noodzakelijk is, is uitsluitend mogelijk via internet. Voor de privacy policy van Nikon zie ook www.nikon.be/nl_BE/footers/privacy_policy.page
- De terugbetaling geldt enkel bij behoud van de producten. NIKON BeLux behoudt zich het recht voor om het terugbetaalde bedrag terug te eisen als de producten teruggestuurd zouden worden.
- Door het opsturen van uw aankoopbewijzen, aanvaardt u de voorwaarden van deze promotie.